Stratili sme drahú vlasť

(Báseň o tom, čo sme štátnym prevratom v roku 1989 v mene slobody a demokracie súhlasili stratiť. )

6.1.2023 Na okraj Témata: Nezařazeno 2541 slov

Dušan Hirjak

V osemdesiatom deviatom sme vyriekli smrteľný ortieľ nad vlasťou štrnganím kľúčov.
Vtedy nikto z kričiacich na tribúnach neprezradil, že to bude základná podmienka slobody.
Kapitalizmu sme otvorili dvere dokorán v očakávaniach zlatých lúčov.
Podľahli sme náboženstvu globálneho kultu a bez ľútosti nás ovládli satanské rody.

Svoju moc k rodnej vlasti sme postupne odovzdali pochybným autoritám.
Tie z vďačnosti za našu nevedomú poddajnosť nám predpísali liek „Za slušné Slovensko.“
Aby sa národ definitívne bez reptania podriadil bruselským prioritám.
Úľavu z politického svedomia nám neprinesú ani myšlienky na bratské Česko.

Dnes už vieme, stratili sme našu drahocennú vlasť.
Zdá sa, že nikomu nechýba a nikto túto Matku národa nehľadá.
Aj iba za naznak hľadania začnú sa pasce – hrozby z extrémizmu klásť.
Namiesto lásky k drahej vlasti nás temná sila Únie ovláda.

Materiálne túžby nás poháňajú vpred, nie je nám ľúto zabúdať na otčinu.
V cudzom prostredí, v chladných vzťahoch s inými mnohí hľadajú náhradu za domov.
Svoj osud nechceme spájať s miestom, kde sme nechali napospas osudu svoju rodinu.
Odmietať jej duchovné a morálne hodnoty je ako zbaviť les stromov.

Naša vlasť podľahla koróznym vplyvom globálneho kapitálu.
Ten svoje figúrky nasadil na šachovnicu národného života.
Pod heslami slobody práve slovenský ľud bol zňatý zo svojho piedestálu.
Uveril chimére, že na Západe ho čaká sama dobrota.

S radosťou sme sa vzdali tvoriť si životné podmienky podľa päťročných plánov.
Podľa nových demokratov slobodný trh nám splní všetky želania a nádeje.
Cez temné zákutia politiky sa nosné piliere národa dostali do rúk cudzích pánov.
Od nich dostal ľud prísľub, že krajšia budúcnosť s časom dozreje.

Naša národná veľkosť sa scvrkla na myšlienky o veľkom živote vo veľkej Európe.
Úniu a Brusel sme si označili za správcov našej domoviny.
Aby mohli rozhodovať o našich právach a našom životnom strope.
Po rokoch priznávame, že strata národnej veľkosti sa udiala z vôle politikov a ich viny.

Vlasť nemôže prežiť, ak noví páni krajiny škrtia do bezvedomia jej ľud
a nemajú potrebu spoluúčasti na jeho veľkom diele.
Kvôli svojim záujmom páni z Globálu stávajú „berlínske múry,“ aby mali od ľudu kľud.
Potom ako spojiť záujmy vlasti – ľudu a záujmy privilégií, aby neprehovorili päste z ocele ?

Stratili sme vlasť, pretože u novej generácií už nebolo pestované mravné vedomie.
Povinnosť, svedomie, česť a mravnú dôstojnosť k vlasti nahradila individuálna sloboda.
Odľahčenie nárokov na človeka zahatilo vlasti dostať sa na jeho priedomie.
Zo slobody vyrástli nové priority, rýchlo a bez kontroly, ako záhradná loboda.

Stratili sme vlasť, demokraciu nám zavreli do starobinca.
Obe boli globalistami vyhlásené za hlavné prekážky plánov Veľkého resetu.
Cez digitálne platformy hrozí, že v rukách ľudu neostane ani jedna minca.
Masová vakcinácia má pomáhať Pánom Zeme vyhnúť sa s ľudom tvrdého stretu.

Stratili sme vlasť a na jej miesto sa pevne usadil Internet a Supermarkety. 
Sociálne siete globálnych rybárov omotali naše mysle a tela.
Vraj pre ochranu Únie začala Amerika navážať do Európy nové rakety.
Členské štáty majú povinnosť chrániť Ukrajinu, aby holubica mieru z nej neuletela.

Oraniská a lúky našich dedov ostali v smútku, osireli.
Od malých detí až po prestarnutých dôchodcov všetci velebia internet.
Spoločne tým signalizujú, že k prijatiu trans humanizmu sociálne dozreli.
Namiesto k vlasti povinnosť k umelej inteligencií umožní budovať nový svet.

Stratili sme vlasť a preto teraz každý absolvuje kurz výchovy globálneho človeka.
Podliehame nemilosrdnej politike novodobých kapitalistov.
K ich politike sa neviaže sloboda názoru a prejavu, hon na ľud sa valí ako dravá rieka.
Vraj medzi ľudom treba hľadať nebezpečných extrémistov.

Nehnojíme, neorieme, nesadíme, nesejeme a všetko sa nám samo rodí.
V supermarketoch sú nám ponúkané tovary z modernej rozprávky.
V tajomných popiskách na obaloch nehľadáme, čo zdraviu škodí.
Namiesto pluhu, rýľa, lopaty, motyky každý skôr potrebuje nepodmienené sociálne dávky.

Stratili sme vlasť a už roky nemáme vlasteneckých štátnikov.
V zákulisných politických hrách hľadajú sluhov bez chrbtovej kosti.
Aby pod záštitou sľubov o blahu vlasti hrali politických podvodníkov.
Od podpory globálnych plánov až k podpore komunít inakosti.

Stratili sme svoju vlasť, vzdali sa vnútroštátnej tvorby vôle, svojich schopnosti.
Vo viere v ľudskosť a rozum bruselských mandarínov.
Teraz nám jadro ukazuje svoju skutočnú neľudskú tvar, globálne maniere a ich cnosti.
V mene zelenej agendy sa majú obmedziť prdy a dymenia z komínov.

Na programe dňa má byť výchova človeka k svojej rodnej vlasti.
Životné skúsenosti nabádajú, že takáto priorita sa nemôže ponechať v rukách globalistov.
Len cez lásku k vlasti sa odkrýva duch a srdce človeka bez postranných pasti.
Vtedy nebudeme potrebovať zaručené rady pánskych moralistov.

Stratili sme svoju vlasť, pretože sme sa vzdali podpory lokálnej ekonomiky.
Opustené chotáre, družstevné dvory, komunálna politika – všetko stratilo pre nás zmysel.
Presedlali sme na úžasné nadnárodné reťazce a ich obchodné hry a triky.
A iba Boh vie a chápe, ako to v konečnom dôsledku ďalej ovplyvní ľudskú myseľ.

Ako kocka cukru v káve, tak národ sa má rozpúšťať v individuálne jednotky.
Tie sa majú s digitálnym covid pasom pohybovať po svete v mene svojho úspechu.
Takáto nadnárodná prax má chrániť privilégia bohatých a ich dobrôtky.
Lebo zákonom kapitalizmu je, že ovládaní a ovládatelia nesmú žiť v jednom „sociálnom mechu“.

Stratili sme vlasť, pretože náš ľud je zbavený všetkých prostriedkov spoločnej moci a vplyvu.
Väčšina nespája svoj osobný úspech s masívnym vlastníctvom a kapitálom.
Väčšina má k sebe a k vlasti dušu starostlivú a citlivú.
Nie je spojená so žiadnym pedagogickým či nakladateľským portálom. 

Stratili sme vlasť, pretože triedne privilégia kapitálu zjednotili Západ k zničeniu Ukrajiny.
Aby bola účinným závalom k znesváreniu národov Únie proti Rusku.
Nenávisť proti vlastenectvu Ruska menia Ukrajinu na rozvaliny. 
A výsledkom úcty a lásky k Ukrajine má byť parceláciu ruského územia – kus po kúsku. 

V krajinách kapitálu stratili vlasť a vlastenectvo dôstojné miesto v politike.
Vládne miesta v tichosti obsadzujú priaznivci globálnych vízií a plánov.
V obraznom videní je to ako súťaž alkoholikov a abstinentov v pijatike.
Národné potom ľahšie sa dostáva do područia korporátnych klanov. 

Stratili sme vlasť, pretože z lásky k vlastnému národu a vlasti ostali iba ústavné sľuby.
Morálny záväzok k vlasti ako podmienka funkcie, sa bezočivo ignoruje.
Politické elity sú zadným dvorom politiky viazaní rešpektovať triedne záľuby.
A v rámci týchto záľub sa oddanosť politických elít honoruje.

Stratili sme vlasť, ostalo nám, pre spomienku, iba geografické miesto.
Pre každého z nás plní dve funkcie: identifikuje miesto narodenia a pôvod národného bytia.
Individuálnym jednotkám takéto určenie vyhovuje pre veľkodušný prejav – gesto.
Priaznivcov európanstva novými protinárodnými myšlienkami sýtia. 

Vlasť sa stratí, keď jej poklady sa demokratický dostanú do rúk privátnym machrom.
Pospolitému ľudu ostanú iba oči pre plač a prázdne ruky.
Právo vlastniť a mať bohatstvo podlieha zlodejským politickým čachrom.
Absolútnej väčšine potom ostáva právo a povinnosť statočne prežívať sociálne muky. 

Stratili sme vlasť, ostala len adresa na doručenie pošty z Ameriky a Bruselu.
Vládne budovy ľudu sa zmenili na vysunuté pracoviska globálnej agendy.
Jej technokrati s úsmevom na tvárach  predpovedajú Slovensku budúcnosť skvelú.
Len sa všetci máme za povinnosť držať príživníckej politickej bandy. 

Tí, čo zrádzajú vlasť, strácajú zábrany v mene triednej moci Globálna.
K príbytkom ľudí stávajú technologické veže k ceste do otroctva.
Aby po kameňoch, ľade, bronzu a železe na veky sa usadila doba digitálna.
Takže bojovať proti novej dobe alebo sa vzdať, to nenájdeme v Knihe proroctva.

Stratili sme vlasť, pretože pre osobný úspech každý má tiahnuť iba k sebe.
Každý národ musí mať svoje spoločné, kolektívne piliere svojej moci.
Od nich sa odvíja morálna povinnosť venovať sa spoločnej potrebe.
Ako za pionierov, byť vždy pripravený, tak cez deň ako aj o polnoci.

Láska k vlasti a národu je sociálny klenot, z ktorého vyrastá mravná a občianska zrelosť.
Izolované individuálne jednotky majú problém prispieť k duchovnej jednote národa.
K ochrane národných záujmov je potrebná kolektívna rozhodnosť a smelosť.
Honba za niečim väčším ako vlasť a národ povedie k tomu, že sa stratí spoločenská pohoda.

Stratili sme vlasť, pretože v mene slobody sme zbúrali jej piliere.
Nová generácia nastúpila na trón života s pohľadom za hranice vlasti.
Sen o demokracií a voľnom trhu jej pomohol sformovať nové maniere.
V mene humánnych hodnôt bola zlákaná na kapitalistické hodnoty a tak sa ocitla v pasti.

Stratili sme vlasť, pretože sa zmenilo poňatie mravnej slobody a právne reguly.
Od záujmov ľudu bolo potrebné oddeliť výber a voľbu ľudí pre cudziu vôľu.
Na tomto základe sa razom zmenila politická hra a z ľudí sa stali nuly.
Hľadajú sa spôsoby, ako je teraz Covid, aby spoločnosť žila v čo najväčšom bôľu.

Stratili sme vlasť a nebol to okamžik, ale plánovaná strata.
V tichom režime sa všetko zorganizovalo tak, aby nebol čas na smútok a vyvesiť čiernu vlajku.
Z podmienok prístupových rokovaní sme Západu otvorili svoje srdcia a bankové vráta.
Únia nás zlákala na štrukturálne fondy a nasadila zvieraciu kazajku.

Slovenský národ má fungovať ako vlastné fyzické a organické telo.
Z jeho existencie vyplýva právo na vlastný mozog, rozum , vôľu a rozhodnutia.
Nesmieme slúžiť zlu, ktoré z nacistických a globálnych koreňov vyzrelo.
A spôsoby našich životov, tradícií a záujmov potláča do zabudnutia.

Z košatého stromu vlasti odpadli, ako lístie na jeseň, mnohé jej črty a príbehy.
Stanú sa súčasťou muzeálnych zbierok a možno len záhradného kompostu.
Je to zámer, že globálne ciele nesmú s cieľmi vlasteneckými tvoriť reálne súbehy.
Podľa takejto logiky vlastenci nesmú mať prístup k žiadnemu štátnemu postu.

Na strate vlasti veľkú zásluhu má volebný zákon a volebné kampane.
Pánmi predvolebných dní nie sú občania, ale „objektívne“ mediálne skupiny.
Tie určujú, aké sa proti voličom použijú psychické a taktické zbrane.
Na ochranu a v mene víťazstva svojich sluhov nasadia zvláštny útvar – mediálne šupiny.

Stratili sme vlasť, pretože sa zmenilo duchovné založenie ľudí.
Pod práporom slobody z antikomunistov sa stali nezmieriteľní liberáli.
Záujmy pracujúceho ľudu zmizli z politických priorít, iba do kapitálu všetka energia prúdi.
Jeho vlastníci do svojich rúk moc prevzali a sú z nich novodobí králi.

Stratili sme drahocennú vlasť a nikde sa kvôli tomu nerozozvučali kostolné zvony.
Nebol kto pripomínať fyzickú a duchovnú podobu vlasti.
Ústavní činitelia si posilňovali svoje ega cez bruselské politické tóny.
Tým dopustili, aby si slovenský národ na svoje popáleniny prikladal účinné náplasti. 

Drahá vlasť, to nie je imaginárny obraz osamelého umelca.
Je to otčina, v ktorej fungujú politické, ekonomické, kultúrne a sociálne prvky v mene väčšiny.
Život sa každému môže organizovať podľa symbolu zdvihnutého palca.
Politická rovnosť občianstva sa nemôže dbať podľa žiadnej umelej menšiny.

Stratili sme svoju drahú vlasť, ale ako nájsť a vrátiť jej poslanie a miesto ?
Základom zásadnej politickej zmeny je dosiahnutie rovnováhy národného a globálneho.
V prospech vlasti nech prikúria voliči voľbou kandidátov, majúci k národnému pozitívne gesto.
Potom prísne kontrolovať plnenie ústavných sľubov podľa plánov reálneho.

Lásku k otčine môžu oživiť len národné subjekty.
Od kurzov k výchove globálneho človeka prejsť ku kurzom k lokálnemu vlastenectvu.
Potreba rovnosti lokalít si vyžiada nové rozvojové projekty.
A v rámci projektov mnohé rodiny môžu naspäť tiahnuť k družstevníctvu.

Bez rozchodu s právnou a inštitucionálnou Úniou sa nepodarí mať silnú, zdravú a krásnu vlasť.
Únia podľa prameňov predstavuje fašistické korene a nadnárodnú moc globálneho kapitálu.
Bez výlučnej vnútroštátnej tvorby vôle sa nám nepodarí odstrániť bruselskú pásť,
ktorú vlastnému národu nastavila vládna moc pod heslami európskeho piedestálu.

Transatlantický vojenský pakt oberá národy o mierovú spoluprácu.
Aj naša republika sa činmi vládnej moci hlási, že najväčším nepriateľom je Rusko.
V skutočnom popise práce je nútiť národ, aby podporoval vojny a mašinériu vraždiacu.
Rozchod s Paktom je pre náš národ zásadným činom, pre adrenalín je vhodnejšie združenie Plusko.

Usilujme sa o záchranu zdravia a životov slovenského národa.
Moc zdravotníckej politiky má ostať vo výlučnej kompetencií štátu.
Ak sa nezbavíme zloby farma Kartelu, všetci ostaneme v pozíciach maróda.
Skončíme ako poddajné indivídua pod panstvom nového majestátu.

Svoju drahú vlasť si máme brániť vlastnými silami.
A k ním je potrebné doložiť medzinárodné zmluvy o pomoci a priateľstve.
Nedovoľme, aby nás Západ ďalej kŕmil svojimi hodnotami – falošnými perlami.
Potom našu bezpečnosť nemusíme riešiť na bruselskom vojenskom veliteľstve.

Našu drahú vlasť pomáhajú rozkladať slobodné mediálne skupiny.
Tie vplyvom svojich majetkových štruktúr tiahnu k nadnárodným plánom.
Celá ich mediálna politika sa nevie zaobísť bez propagandistickej špiny.
Tou sa musí zakrývať všetko zlo globálnych pánov.

Média majú prestať bez zábran rozkladať štát Slovákov.
Namiesto technokratov treba sa zasadiť o slobodu a politický vplyv ľudu.
Ten nepochádza z afrického kmeňa Krovákov,
aby si politici a média mohli dovoliť udržiavať ho v režime verejného bludu.

Lásku k vlasti - otčine má posilňovať silná rodina – bunka manželov a deti.
Lokálna ekonomika má vrátiť rodine funkciu ekonomickú.
Aby z deti nevyrastali závislí na drogách, sociálnych dávkach, vo veľkom policajní kadeti.
Skôr potrebujeme mládež pracovitú, s ľudským srdcom, polemickú.

Dedinské chotáre nesmú zarastať burinou.
Nikto nesmie profitovať len z toho, že pôdu nechal ležať ladom.
Hukot traktorov, kombajnov, spev brigádnikov sa majú šíriť celou dedinou.
Ľudia majú mať prístup k všetkým zdravým poľnohospodárskym pokladom.

Namiesto šoubiznisu potrebujeme oživiť tradície spoločenskej kultúry.
Svoje vlastné tela, tváre a hlasy angažujme do ľudových zábav, zvykov, piesní a festivalov.
Aby sme vlastných tvorivých činov mali plné fúry, 
podporujme zo svojich susedských a priateľských radov ľudových recitálov.

Mať vlasť a šťastnú domovinu, neznamená žiť chimérou o bruselskom jadre.
Láska, blahosklonnosť, obetavosť, spolupatričnosť môžu vyvierať len z národného žriedla.
Nastal čas, aby bruselských mandarínov a národných euro-pánov nahradili vlastenecké kádre.
Tie budú zárukou, aby náš ľud už žiadna globálno-nadnárodná moc na svoje maškrty nezviedla.

Stratili sme drahocennú vlasť, môžeme si ju naspäť k životu vykúzliť.
Bez morálneho kréda o statočnosti, múdrosti, odvahe sa to nedá.
Na programe dňa je preto potreba oddaných zástupcov ľudu zvoliť.
Keď činná ostane len liaheň liberálov, slovenskému národu bude beda – prebeda.Našu drahú vlasť nám nepomôžu vrátiť bojovné Amazonky.
Ani keby to chcel ich boh Ares, všetko je v rukách vlasťou opustených.
Opustení sa zo svojej vôle majú prebudiť k činom cez mosadzné zvonky.
Aby sa spoločne pustili do zápasu o budúcnosť národa s mocou terajších – vyvolených.

Únia predstavuje politiku dravcov, ktorí každý národ berú za svoju korisť.
K tomu úspešne využíva nacistické prvky technológie moci.
Keď ústavní činitelia podpisujú zmocňovacie dekréty a zmluvy, neriešia, o čo môže národ prísť.
Aktom straty vlastnej vôle národ sa už od nikoho nedočká priateľskej pomoci.

Ak hľadáme vlasť, ktorú sme stratili, musíme sa každý dívať do duchovného vnútra.
Nedostane sa nám internacionálnej pomoci, ale môžeme zmeniť spôsob myslenia a činy.
Ani keby bola napísaná, nepomohla by nám poradiť Politická kámasútra.
Výsledok sa ukáže, len ak si vnútorný mechanizmus rozhodnosti nastavíme ako hodiny.

Schopnosti občanov sú skryté v poznaní, ako vylúčiť z moci nastrčené babky.
Tie sa výrazne množia v štruktúrach ľudových politických strán.
Na predvolebných mólach sa predvádzajú v šatách svetožiary, skrývajúc svoje ostré drapky,
z ktorých sa národ nemôže spamätať – ako z veľkých morových rán.

Pod vedením Bruselu sa nemôže plánovať národný model rozvoja.
Ten vyrastá z úsilia a môže byť funkčný len pod dohľadom princípu multipolarity.
Proti nemu národy globálneho Západu silno broja a zbroja.
Boli odbúrané všetky prekážky, predkladané stranou morality.

Množstvo skvelých boháčov má mať vlasť na svoje strane.
Ich rodinné imánia vyrástajú spod pracovitých rúk a z umu ľudskej masy.
Pre dobrú správu a fungovanie vlasti Ústava zaručuje vyberať poplatky a dane.
Národné bytie a vlastnú štátnosť vlasti vždy majú podporiť voličské hlasy.

Stratili sme drahú vlasť, poďme ju spoločne hľadať.
Trpezlivo, krok za krokom, jej obrysy sú skryté v temnote bruselských nariadení a zákonov.
Za obnovu vlasti v boji proti zlorečeným silám bude treba ľudský strádať.
Na ceste k nájdeniu vlasti najťažším bremenom je zbaviť sa globálnych snov.


Snina, november 2022
Známka 1.3 (hodnotilo 59)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 73 čtenářů částkou 12 349 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Američtí senátoři jednají o vojenské pomoci Arménii22.09.23 20:11 Neurčeno 1

Slovenské volby rozhodne korespondenční volič. Jsou jich plné cintoríny!21.09.23 19:33 Slovensko 1

Kurzy sexuální výchovy jsou "vznětlivé".21.09.23 19:15 Belgie 0

Je tomu 44 let, co zemřel generál Ludvík Svoboda: a ticho!21.09.23 12:23 Česká republika 3

Petice proti zákazu aut na benzín a naftu21.09.23 09:25 Česká republika 2

Nespokojení Američané 21.09.23 09:16 USA 0

Francouzský novinář odhalil, jak na něj pracovnice Evropské unie tlačila, aby netočil migranty!20.09.23 18:26 Evropská unie 1

Unikátní záběry z přistání Američanů na Měsíci 19.09.23 21:12 USA 3

Milionový pochod za ochranu dětí před LGBT propagandou.19.09.23 19:05 Kanada 0

Volební právo pro uprchlíky 19.09.23 18:07 Německo 0

V Karabachu vypukly tvrdé boje19.09.23 16:16 Neurčeno 2

Digitální technologie jsou toxické19.09.23 07:15 Neurčeno 2

Prapor Azov vrací úder, píše iDnes. Že jde o neonacisty cudně zamlčel18.09.23 23:49 Ukrajina 5

Rusko kontroluje světový trh s pšenicí 17.09.23 14:18 Rusko 0

80 % Němců není spokojeno s vládou Scholze17.09.23 14:08 Německo 0

Údaje o katastrofálních ztrátách oznámil vysoký komisař Ukrajiny17.09.23 09:24 Ukrajina 0

„Pryč s poskoky USA, pryč z NATO.“17.09.23 09:12 Česká republika 0

O čem se mlčí - Stanislav Novotný14.09.23 19:32 Česká republika 0

Oficiální konspirační teorie o 11. září vysvětlena za 5 minut14.09.23 19:18 USA 6

EU se rozhodla okrádat turisty z Ruska o auta, osobní věci, kufry, kosmetiku a mobily14.09.23 11:08 Evropská unie 1

Měnové kurzy

USD
22,95 Kč
Euro
24,44 Kč
Libra
28,10 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
14,79 Kč
Švýcarský frank
25,31 Kč
100 japonských jenů
15,47 Kč
Čínský juan
3,14 Kč
Polský zloty
5,31 Kč
100 maď. forintů
6,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,62 Kč
100 rublů
24,00 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 185,28 Kč
1 unce stříbra
540,40 Kč
Bitcoin
610 045,26 Kč

Poslední aktualizace: 22.9.2023 21:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 694